Quản lý máy chủ từ xa với Server Manager

Dịch vụ quản trị máy chủ server từ xa với Server Manager là một giao diện quản lý trong Windows Server 2012 R2 và Windows Server® 2012  giúp các chuyên gia CNTT cung cấp và quản lý cả máy chủ Windows và máy chủ ở xa từ máy tính để bàn của họ, mà không yêu cầu truy cập vật lý vào máy chủ hoặc cần bật Remote Giao thức máy tính để bàn (RDP) cho mỗi máy chủ.  Server Manager đã có sẵn trong Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008, bây giờ  Server Manager đã được cập nhật trong Windows Server 2012, giúp hỗ trợ quản lý từ xa và tăng số lượng máy chủ mà quản trị viên có thể quản lý.

Trong các thử nghiệm Server Manager trong Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012 có thể được sử dụng để quản lý 100 máy chủ được cấu hình với tải công việc điển hình. Máy chủ mà bạn có thể quản lý bằng cách sử dụng một giao diện điều khiển Server Manager có thể khác nhau tùy thuộc vào lượng dữ liệu mà bạn yêu cầu từ các máy chủ được quản lý, và phần cứng và tài nguyên mạng có sẵn cho máy tính chạy Server Manager.

Vì số lượng dữ liệu bạn muốn hiển thị các phương pháp tiếp cận khả năng tài nguyên của máy tính, bạn có thể gặp phản ứng chậm từ Trình quản lý Máy chủ và sự chậm trễ trong việc hoàn tất việc làm mới. Để giúp tăng số lượng máy chủ mà bạn có thể quản lý bằng cách sử dụng Trình Quản lý Máy chủ,  bạn nên hạn chế dữ liệu sự kiện mà Trình Quản lý Máy chủ nhận được từ các máy chủ được quản lý của bạn bằng cách sử dụng các cài đặt trong hộp thoại Cấu hình Dữ liệu Sự kiện . Cấu hình Dữ liệu sự kiện có thể được mở ra từ trình đơn Tác vụ trong ô Sự kiện .

Quản trị máy chủ Server Manager được cài đặt mặc định với tất cả các phiên bản của Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012. Không có yêu cầu phần cứng bổ sung nào tồn tại cho Server Manager.

Nội dung

Yêu cầu phần mềm và cấu hình

Xem thêm Khái niệm các loại máy chủ và lợi ích quản trị máy chủ

Quản trị máy chủ server Manager được cài đặt theo mặc định với tất cả các phiên bản Windows Server 2012. Bạn có thể sử dụng Server Manager để quản lý các tùy chọn cài đặt Server Core của Windows Server 2012 và Windows Server 2008 R2 đang chạy trên các máy tính từ xa, Server Manager không chạy trực tiếp trên Server Các tùy chọn cài đặt lõi.

Để quản lý đầy đủ máy chủ từ xa đang chạy Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2, hãy cài đặt các bản cập nhật sau trên các máy chủ bạn muốn quản lý, theo thứ tự hiển thị.

Để quản lý các máy chủ đang chạy Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2008 bằng cách sử dụng Server Manager trong Windows Server 2012 R2, áp dụng các bản cập nhật sau cho các hệ điều hành cũ hơn.

 • .NET Framework 4.5
 • Khung quản lý Windows 4.0 .Gói tải Windows Management Framework 4.0 cập nhật các nhà cung cấp Windows Management Instrumentation (WMI) trên Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008. Các nhà cung cấp WMI cập nhật cho Server Manager thu thập thông tin về các vai trò và các tính năng được cài đặt trên máy chủ được quản lý . Cho đến khi bản cập nhật được áp dụng, máy chủ đang chạy Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2008 có trạng thái quản lý là không thể truy cập .
 • Cập nhật hiệu suất liên kết  cho phép Quản lý Máy chủ thu thập dữ liệu hiệu suất từ ​​Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2. Cập nhật hiệu suất này không cần thiết trên các máy chủ đang chạy Windows Server 2012.

Để quản lý máy chủ đang chạy Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2008, hãy áp dụng các bản cập nhật sau cho các hệ điều hành cũ hơn.

 • .NET Framework 4
 • Windows Management Framework 3.0
 • Cập nhật hiệu suất liên kết cho phép Quản lý Máy chủ thu thập dữ liệu hiệu suất từ ​​Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2.

Chuyên mục hỏi đáp về dịch vụ quản trị máy chủ:

Dịch vụ thuê quản trị máy chủ của VDO Data gồm những gì?

Dịch vụ thuê quản trị máy chủ của VDO Data giúp khách hàng quản trị, quản lý các thành phần của máy chủ:

–  Về phần cứng: VDO Data có dịch vụ cho thuê phần cứng máy chủ và hỗ trợ kiểm tra CPU, RAM, ổ cứng …
–  Về phần mềm: liên tục kiểm tra các phần mềm, chương trình được cài đặt trên máy chủ. Liên tục update phiên bản mới nhất, hiện đại nhất.
–  Các vấn đề về mạng: Liên tục kiểm tra và hỗ trợ khắc phục các vấn đề về mạng: kết nối mạng, băng thông, tường lửa, DDOS …
Khi thuê quản trị máy chủ, chúng tôi có nhiệm vụ luôn cập nhật các thông tin, tính năng mới nhất, vá lỗi phần mềm được khách hàng cài đặt
–  Hướng dẫn cài đặt các dịch vụ cần thiết và phần mềm khác, đảm bảo các phần mềm được hỗ trợ đầy đủ, có license và tương thích với hệ điều hành của server.
–  Kiểm tra phát hiện lỗi Database, Web server, Email server
–  Hỗ trợ trợ giám sát web server và ngay lập tức thông báo đến khách hàng khi có lỗi xảy ra
–  Dịch vụ quản trị máy chủ server hỗ trợ cài đặt bảo mật server và cấp ứng dụng: Set up antivirus, Firewall software theo hệ điều hành.
–  Định kỳ restart dịch vụ Mysql, Apache, Email server thông qua SSH và Control panel để các phần mềm hoạt động ổn định
–  Theo dõi, kiểm tra và nhanh chóng khôi phục hoạt động Website với trường hợp: server quá tải, lỗi hệ thống, treo dịch vụ, lỗi phần cứng
–  Quản trị máy chủ trong đó có Restore dữ liệu từ các bản sao (nếu có) để khôi phục hoạt động của Website

Khách hàng có quyền quản lý, quản trị máy chủ khi sử dụng dịch vụ không?

Chắc chắc là Có.
Khi thuê server và thuê quản trị server của VDO Data, quyền quản lý, quản trị vẫn hoàn toàn thuộc về khách hàng:
–  Khách hàng được cung cấp các thông tin account root và thông tin quản trị liên quan.
–  Khách hàng toàn quyền quyết định cấu hình máy chủ, hệ điều hành và các chương trình, phần mềm cài đặt quản trị máy chủ.
–  Khách hàng sử dụng IP tĩnh và được cấp IP tĩnh  không giới hạn.
–  Khách hàng có thể quản trị máy chủ từ xa hoặc trực tiếp tại trung tâm dữ liệu.

VDO Data có chương trình khuyến mãi, hỗ trợ gì với dịch vụ không?

Có.
Dịch vụ quản trị máy chủ là dịch vụ quản lý kỹ thuật thực hiện tất cả các thao tác quản lý quản trị hệ thống của khách hàng. Khi thuê dịch vụ quản lý máy chủ, khách hàng sẽ được cài đặt, cấu hình, tối ưu, theo dõi và xử lý các vấn đề kỹ thuật và lỗi phát sinh trên máy chủ nhằm đảm bảo máy chủ hoạt động trong trạng thái ổn định và hiệu suất cao nhất.
Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ thuê quản trị máy chủ, quản trị server, sẽ được nhận các hỗ trợ:
–  Cài đặt và cấu hình Apache, PHP, MySQL, IIS theo yêu cầu.
–  Kiểm tra phát hiện lỗi MySQL, Apache, IIS, Qmail, Exim mail server theo yêu cầu.
–  Thay đổi cấu hình bảo mật OS theo yêu cầu (SELinux, Iptables, Windows Firewall).
–  Cập nhật bản vá và nâng cấp OS theo yêu cầu.
–  Restart dịch vụ Database, Web server, Email server theo yêu cầu.
–  Thiết lập cơ chế sao lưu dùng CloudBackup (Phí không bao gồm giá dịch vụ Cloud Backup).
–  Khôi phục từ bản backup của Cloud Backup theo yêu cầu.

Trong khi quản trị máy chủ xảy ra sự cố, ai là người chịu trách nhiệm?

Trong quá trình sử dụng dịch vụ quản trị máy chủ của VDO Data, nếu máy chủ của khách hàng xảy ra sự cố, VDO Data sẽ phối hợp cùng với khách hàng để tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố. VDO Data sẽ không chịu trách nhiệm trong những trường hợp sau:

–  Khách hàng không thông báo cho bộ phận kỹ thuật VDO Data trước khi tự ý thao tác cài đặt lại máy chủ để làm mất dữ liệu.
–  Khi thuê quản trị server, khách hàng tự ý can thiệp vào việc cài đặt phần mềm, cấu hình quản lý những dịch vụ… mà không có sự đồng ý của chúng tôi, gây ảnh hưởng đến máy chủ.
–  Khách hàng can thiệp vào cấu hình hoặc xử lý lỗi về mã nguồn (code) website (những lỗi không do máy chủ gây ra).
–  VDO Data không chịu trách nhiệm về nội dung dữ liệu trong máy chủ. Công việc sao lưu (backup) của dịch vụ quản trị máy chủ được thực hiện hàng tuần.
–  Khách hàng vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vụ quản trị của VDO Data

Tìm kiếm: Quản trị máy chủ,quan tri may chu,Thuê quản trị máy chủ,thue quan tri may chu,dịch vụ quản trị máy chủ,dich vu quan tri may chu,thuê quản trị server,thue quan tri server,Dịch vụ quản trị server,Dich vu quan tri server,Quản trị máy chủ server,quan tri may chu server,Thuê quản trị máy chủ server,thue quan tri may chu server,dịch vụ quản trị máy chủ server,dich vu quan tri may chu server

Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

 • VPGD HN: Tầng 1, Số 61 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
 • Tel: 024 7305 6666
 • VPĐD HCM: Phòng A502 Tòa Nhà SCREC, 974A Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh –
 • Tel: 028 7308 6666
 • Contact Center: 1900 0366
 • Email: [email protected]
5/5 - (1 bình chọn)
5/5 (1 Review)

Leave a Reply