• Trang chủ
 • Sử dụng virt-what kiểm tra ảo hóa của VPS

Sử dụng virt-what kiểm tra ảo hóa của VPS

Virt-what là một tập lệnh shell được sử dụng để phát hiện nếu chương trình đang chạy trong một máy chủ ảo. Virt-what hỗ trợ một số lượng lớn các loại trình ảo hóa khác nhau, bao gồm các trình ảo hóa mã nguồn mở phổ biến ( KVM , Xen , QEMU , VirtualBox ), các hệ thống máy tính lớn như IBM Systemz , LPAR , z / VM , các sơ đồ phân vùng phần cứng như Hitachi Virtage , các trình ảo hóa độc quyền như VMWare , Microsoft Hyper-V 1. Cài đặt virt-what. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng virt-what để kiểm tra ảo hóa của VPS như thế nào.

Cài đặt virt-what

– Trên Debian hoặc Ubuntu Linux:

apt-get install virt-what

– Trên RHEL/CentOS/Scientific Linux

yum install virt-what

– Trên Fedora Linux

dnf install virt-what

Kiểm tra công nghệ ảo hóa VPS

Để kiểm tra công nghệ ảo hóa VPS bạn sử dụng, đơn giản chỉ cần gõ lệnh

virt-what

Kết quả trả về công nghệ ảo hóa tương ứng, tham khảo tại virt-what

Nếu chương trình chạy bình thường (không lỗi – code 0) mà không có kết quả nào được in ra thì hoặc VPS sử dụng công nghệ ảo hóa bare-metal hoặc VPS chạy máy chủ ảo mà hiện tại chưa thể xác định.

Một số kết quả phổ biến:

 • lxc: Công nghệ ảo hóa Linux LXC.
 • kvm: Công nghệ ảo hóa KVM.
 • openvz: Công nghệ ảo hóa OpenVZ.
 • vmware: Công nghệ ảo hóa VMWare.
 • virtualbox: Công nghệ ảo hóa VirtualBox.
 • xen: Công nghệ ảo hóa Xen.
 • aws: Amazon Web Services.
 • hyperv : Công nghệ ảo hóa Microsoft Hyper-V.
 • parallels: Nền tảng ảo hóa Parallels (Parallels Desktop, Parallels Server).
 • qemu : Trình ảo hóa QEMU.
 • virtualpc : Công nghệ ảo hóa Microsoft VirtualPC.

Nội dung liên quan:

Yêu cầu hệ thống và cách cài đặt diễn đàn Discourse

Làm sao để cài đặt tường lửa FirewallD trên CentOS 7

0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply