Sự khác nhau giữa Virus,Worm và Trojan Horse ?

Đã là virut máy tính thì đa số chúng đều là các chương trình hay mã độc ảnh hưởng đến máy tính của chúng ta, tùy vào từng mức độ và bản chất mà người ta chia virut làm ba loại cơ bản : Virus , Worm và Trojan Horse, chúng ta cùng đi tìm hiểu sự khác nhau giữa Virus,Worm và Trojan Horse ?

VIRUS: có thể tự gài chính nó vào trong các file chạy chương trình . Điều đấy có nghĩa là máy tính của bạn có thể chứa virus nhưng chưa chắc đã bị ảnh hưởng, trừ khi bạn cho chạy chương trình đó.Virus đươc phán tán qua việc chia sẻ các file hay giử mail có đính kèm virus.Một điều quan trọng là virus không thể lây lan mà không sự tác động của con người .Một số virus gây ra có tác tụng gây phiền nhiễu cũng có thể gây ra các việc làm hỏng phần cứng, phần mềm , hoặc các tập tin làm việc của chúng ta thường tất cả các virus đươc gắn vào tập tin thực thi .EXE

WORM : được tạo ra tương tự như virus, nó cung phát tán từ một máy tính này sang máy tính khác .Nhưng có điểm khác là worm lợi dụng c ác tính năng truyền file hay thông tin trên hệ thống để di chuyển chứ không nhờ sự tác động của người dùng thực thi .Sự nguy hiểm lơn nhất của worm là từ trong hệ thống của bạn, nó có thể tự gửi chính nó đến hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn máy khác và cứ thế nhân lên , làm cho các máy chủ web, máy chủ mạng ,và cả máy tính bị tràn bô nhớ đến mức không thể hoạt động nữa.

Đối tượng dễ bị WORM tấn công : đơn vị cho thuê máy chủ, các server game, các server ngân hàng, server tòa soạn báo điệnt tử,……

Trojan Horse : Thường gọi là Trojan còn nguy hiểm hơn cả hai loại trên. Trojan xuất hiện lúc đầu như là một phần mềm hữu ích, nhưng nó sẽ ngay lập tức trở nên nguy hiểm ngay khi bạn cái nó hay chạy nó lần đầu tiên trên máy tính. (vi dụ : trang download.com.vn, bạn cài phân mềm trên đó là dính quảng cáo ) Khi trojan đươc phán tán đến máy khác, thông thường bên nhân sẽ chạy nó vì người dùng sẽ thấy nó như là một phần mềm hay file đáng tin cậy và được gửi từ một nguồn đáng tin cậy . Khi trojan được kích hoạt trên máy tính của bạn thì hậu quả mà nó gây ra có thể sẽ khác nhau. Từ nhẹ như dính quảng cáo trên trình duyệt, nặng thì xóa dữ liệu trong máy của bạn.Trojan có thể cho ra các ” công sau ( backdoor) ” giúp cho kẻ lạ có thể thâm nhập vào hệ thống mở port và làm hư hại hay lấy cắp thông tin .Không giống như virus và worm, trojan không phán tán bằng cách làm cho các file khác nhiễm cũng như không tự nó nhân bản lên được.

>>> Cách truy vấn dữ liệu trên CodeIgniter project

Kết luận : Để hạn chế việc bị  Virus,Worm và Trojan Horse tấn công máy tính cá nhân thì bạn hãy đảm bảo rằng máy tính của bạn đã được cài đặt ít nhất một phần mềm diệt virut và đã thiết lập tường lửa firewall. Ngoài ra bạn nên hạn chế truy cập vào các web đen,các ứng dụng giải trí, các web không lành mạnh để tránh việc bị dính mã độc

Rate this post
3/5 (2 Reviews)

Leave a Reply