Test shortcode

Đây là text

chèn shortcode
Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ – Thuê Colocation Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ – Thuê Colocation Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ – Thuê Colocation Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ – Thuê Colocation Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ – Thuê Colocation Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ – Thuê ColocationThuê Chỗ Đặt Máy Chủ – Thuê Colocation Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ – Thuê Colocation Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ – Thuê Colocation

viettel CO-basic
1,690,000đ/Tháng
1,690,000đ/Tháng
 • Không gian Rack:   1U
 • Công suất điện:   400W
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
viettel CO-silver
2,100,000đ/Tháng
2,100,000đ/Tháng
 • Không gian Rack:   1U
 • Công suất điện:   400W
 • Băng thông Internet:   300Mbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
viettel CO-gold
2,600,000đ/Tháng
2,600,000đ/Tháng
 • Không gian Rack:   1U
 • Công suất điện:   400W
 • Băng thông Internet:   400Mbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
viettel CO-platium
3,100,000đ/Tháng
3,100,000đ/Tháng
 • Không gian Rack:   1U
 • Công suất điện:   400W
 • Băng thông Internet:   500Mbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
viettel CO-diamond
4,100,000đ/Tháng
4,100,000đ/Tháng
 • Không gian Rack:   1U
 • Công suất điện:   400W
 • Băng thông Internet:   800Mbps
 • Địa chỉ IP Public:   3
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
viettel CO-super
4,800,000đ/Tháng
4,800,000đ/Tháng
 • Không gian Rack:   1U
 • Công suất điện:   400W
 • Băng thông Internet:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   5
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited

sau shortocde2
ThinkSystem SR250
5,590,000đ/Tháng
5,590,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1 x Intel® Xeon® E-2136 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-SR250
 • RAM:   16GB DDR4
 • HDD:   4x 600GB SAS Or 2x 480GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
ThinkSystem SR530
7,490,000đ/Tháng
7,490,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1x Intel® Xeon® Processor SP 4110 8C/16T 2.1G 11M 9.6GT UPI
 • RAM:   32GB DDR4
 • HDD:   4x 600GB SAS Or 2x 480GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
ThinkSystem SR550
8,740,000đ/Tháng
8,740,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1x Intel Xeon Silver 4210 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.20 GHz)
 • RAM:   32GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB SAS Or 2x 480GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
ThinkSystem SR550
9,990,000đ/Tháng
9,990,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   2x Intel Xeon Silver 4210 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.20 GHz)
 • RAM:   64GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB SAS Or 2x 800GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
ThinkSystem SR650
10,690,000đ/Tháng
10,690,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1x Intel Xeon Silver 4210 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.20 GHz)
 • RAM:   32GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB SAS Or 2x 960GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
ThinkSystem SR650
10,940,000đ/Tháng
10,940,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   2x Intel Xeon Silver 4210 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.20 GHz)
 • RAM:   64GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB SAS Or 2x 960GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited

shortcode3


VPS SSD basic
390,000đ/Tháng
390,000đ/Tháng
 • vCore CPU:   2vCPU
 • RAM:   2GB
 • SSD:   30GB
 • Bandwith internet trong nước:   300Mps
 • Bandwith internet quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng Data tranfer:   Unlimited
 • Địa chỉ IP Public:   1
VPS SSD silver
750,000đ/Tháng
750,000đ/Tháng
 • vCore CPU:   4vCPU
 • RAM:   4GB
 • SSD:   50GB
 • Bandwith internet trong nước:   300Mps
 • Bandwith internet quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng Data tranfer:   Unlimited
 • Địa chỉ IP Public:   1
VPS SSD gold
1,300,000đ/Tháng
1,300,000đ/Tháng
 • vCore CPU:   6vCPU
 • RAM:   8GB
 • SSD:   100GB
 • Bandwith internet trong nước:   300Mps
 • Bandwith internet quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng Data tranfer:   Unlimited
 • Địa chỉ IP Public:   1
VPS SSD platinum
1,850,000đ/Tháng
1,850,000đ/Tháng
 • vCore CPU:   8vCPU
 • RAM:   12GB
 • SSD:   150GB
 • Bandwith internet trong nước:   300Mps
 • Bandwith internet quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng Data tranfer:   Unlimited
 • Địa chỉ IP Public:   1
VPS SSD diamond
2,400,000đ/Tháng
2,400,000đ/Tháng
 • vCore CPU:   10vCPU
 • RAM:   16GB
 • SSD:   200GB
 • Bandwith internet trong nước:   300Mps
 • Bandwith internet quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng Data tranfer:   Unlimited
 • Địa chỉ IP Public:   1
VPS SSD super
3,300,000đ/Tháng
3,300,000đ/Tháng
 • vCore CPU:   12vCPU
 • RAM:   24GB
 • SSD:   300GB
 • Bandwith internet trong nước:   300Mps
 • Bandwith internet quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng Data tranfer:   Unlimited
 • Địa chỉ IP Public:   1

5/5 - (1 bình chọn)
0/5 (0 Reviews)

About ADMIN

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Leave a Reply