Test shortcode

Đây là text

chèn shortcode
Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ – Thuê Colocation Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ – Thuê Colocation Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ – Thuê Colocation Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ – Thuê Colocation Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ – Thuê Colocation Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ – Thuê ColocationThuê Chỗ Đặt Máy Chủ – Thuê Colocation Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ – Thuê Colocation Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ – Thuê Colocation

viettel CO-basic
1,690,000đ/Tháng
1,183,000đ/Tháng
 • Không gian Rack:   1U
 • Công suất điện:   400W
 • Băng thông trong nước:   100Mbps
 • Băng thông quốc tế:   10Mbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
viettel CO-silver
2,100,000đ/Tháng
1,470,000đ/Tháng
 • Không gian Rack:   2U
 • Công suất điện:   500W
 • Băng thông trong nước:   100Mbps
 • Băng thông quốc tế:   10Mbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
viettel CO-gold
2,600,000đ/Tháng
1,820,000đ/Tháng
 • Không gian Rack:   1U
 • Công suất điện:   400W
 • Băng thông trong nước:   200Mbps
 • Băng thông quốc tế:   10Mbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
viettel CO-platium
3,100,000đ/Tháng
2,170,000đ/Tháng
 • Không gian Rack:   1U
 • Công suất điện:   400W
 • Băng thông trong nước:   300Mbps
 • Băng thông quốc tế:   10Mbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
viettel CO-diamond
5,800,000đ/Tháng
4,060,000đ/Tháng
 • Không gian Rack:   5U
 • Công suất điện:   900W
 • Băng thông trong nước:   400Mbps
 • Băng thông quốc tế:   10Mbps
 • Địa chỉ IP Public:   3
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
viettel CO-super
8,900,000đ/Tháng
6,230,000đ/Tháng
 • Không gian Rack:   10U
 • Công suất điện:   1.500W
 • Băng thông trong nước:   500Mbps
 • Băng thông quốc tế:   10Mbps
 • Địa chỉ IP Public:   5
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited

sau shortocde2
ThinkSystem SR250
6,190,000đ/Tháng
3,095,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1 x Intel® Xeon® E-2136 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-SR250
 • RAM:   16GB DDR4
 • HDD:   4x 600GB SAS Or 2x 480GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
ThinkSystem SR530
8,040,000đ/Tháng
4,020,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1x Intel® Xeon® Processor SP 4110 8C/16T 2.1G 11M 9.6GT UPI
 • RAM:   32GB DDR4
 • HDD:   4x 600GB SAS Or 2x 480GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
ThinkSystem SR550
8,990,000đ/Tháng
4,495,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1x Intel Xeon Silver 4210 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.20 GHz)
 • RAM:   32GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB SAS Or 2x 480GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
ThinkSystem SR550
10,340,000đ/Tháng
5,170,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   2x Intel Xeon Silver 4210 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.20 GHz)
 • RAM:   64GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB SAS Or 2x 800GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
ThinkSystem SR650
9,290,000đ/Tháng
4,645,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   1x Intel Xeon Silver 4210 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.20 GHz)
 • RAM:   32GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB SAS Or 2x 960GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited
ThinkSystem SR650
10,490,000đ/Tháng
5,245,000đ/Tháng
 • Data Center: 
 • CPU:   2x Intel Xeon Silver 4210 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.20 GHz)
 • RAM:   64GB DDR4
 • HDD:   4x 1.2TB SAS Or 2x 960GB SSD
 • Băng thông Internet:   200Mbps
 • Network Port:   1Gbps
 • Địa chỉ IP Public:   1
 • Lưu lượng thông tin:   Unlimited

shortcode3


VPS SSD basic
200,000đ/Tháng
200,000đ/Tháng
 • vCore CPU:   2vCPU
 • RAM:   1GB + 1GB Free
 • SSD:   20GB
 • Bandwith internet trong nước:   100Mps
 • Bandwith internet quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng Data tranfer:   Unlimited
 • Địa chỉ IP Public:   1
VPS SSD silver
300,000đ/Tháng
300,000đ/Tháng
 • vCore CPU:   2vCPU
 • RAM:   2GB + 1GB Free
 • SSD:   30GB
 • Bandwith internet trong nước:   100Mps
 • Bandwith internet quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng Data tranfer:   Unlimited
 • Địa chỉ IP Public:   1
VPS SSD gold
500,000đ/Tháng
500,000đ/Tháng
 • vCore CPU:   2vCPU
 • RAM:   3GB + 1GB Free
 • SSD:   40GB
 • Bandwith internet trong nước:   100Mps
 • Bandwith internet quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng Data tranfer:   Unlimited
 • Địa chỉ IP Public:   1
VPS SSD platinum
800,000đ/Tháng
800,000đ/Tháng
 • vCore CPU:   4vCPU
 • RAM:   4GB + 2GB Free
 • SSD:   60GB
 • Bandwith internet trong nước:   100Mps
 • Bandwith internet quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng Data tranfer:   Unlimited
 • Địa chỉ IP Public:   1
VPS SSD diamond
1,000,000đ/Tháng
1,000,000đ/Tháng
 • vCore CPU:   6vCPU
 • RAM:   6GB + 2GB Free
 • SSD:   80GB
 • Bandwith internet trong nước:   100Mps
 • Bandwith internet quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng Data tranfer:   Unlimited
 • Địa chỉ IP Public:   1
VPS SSD super
1,200,000đ/Tháng
1,200,000đ/Tháng
 • vCore CPU:   8vCPU
 • RAM:   8GB + 2GB Free
 • SSD:   100GB
 • Bandwith internet trong nước:   100Mps
 • Bandwith internet quốc tế:   10Mbps
 • Lưu lượng Data tranfer:   Unlimited
 • Địa chỉ IP Public:   1

Rate this post
0/5 (0 Reviews)