Tìm hiểu về Server Load Balancing

Server Load Balancing (máy chủ cân bằng tải) là một giải pháp giúp cân bằng lại giữa các nguồn lực và giúp tăng hiệu suất làm việc cho hệ thống mạng trong doanh nghiệp.

Giới Thiệu Server Load Balancing

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đang giữ một nhiệm vụ ngày càng quan trọng trong sự thành công của một doanh nghiệp. Thị phần,quý khách hàng hài lòng với sản phẩm của công ty và hình ảnh công ty tất cả những thứ này có thể do website của doanh nghiệp đó chiếm một phần quan trọng. Hệ thống các máy chủ hiện nay thường xuyên được sử dụng để lưu trữ ERP, thương mại điện tử và vô số các ứng dụng khác. Nền tảng của các webiste này, các chiến lược kinh doanh, tính sẵn sàng cao, cơ sở hạ tầng tốt sẽ cung cấp hiệu suất cao và các giải pháp an toàn và khả năng mở rộng để hỗ trợ tất cả các ứng dụng.

Bên cạnh đó, sự sẵn có của các ứng dụng này thường bị đe dọa bởi quá tải mạng cũng như sự cố xảy ra trên các hệ thống máy chủ và các ứng dụng. Sử dụng tài nguyên thường trong sự cân bằng, dẫn đến các nguồn lực hiệu suất thấp đang quá tải với các yêu cầu, trong khi các nguồn lực hiệu suất cao vẫn nhàn rỗi.

 

Server Load Balancing Và Lợi ích của nó

Cân bằng tải được phân chia số lượng công việc mà một máy chủ ảo đã làm giữa hai hoặc nhiều máy tính để làm việc nhiều hơn được thực hiện trong cùng một lượng thời gian và, nói chung, tất cả người dùng được phục vụ nhanh hơn. Cân bằng tải có thể được thực hiện với phần cứng, phần mềm, hoặc kết hợp cả hai. Thông thường, cân bằng tải là lý do chính cho máy chủ máy tính phân nhóm .

Trên Internet, các công ty có trang web nhận được rất nhiều lưu lượng truy cập thường sử dụng cân bằng tải. Để cân bằng lưu lượng truy cập web tải, có một số phương pháp tiếp cận. Cho phục vụ Web, một cách tiếp cận là tuyến đường mỗi yêu cầu lần lượt đến một địa chỉ máy chủ lưu trữ khác nhau trong một hệ thống tên miền ( DNS ) bảng, round-robin thời trang. Thông thường, nếu hai máy chủ được sử dụng để cân bằng một khối lượng công việc, một máy chủ thứ ba là cần thiết để xác định máy chủ để phân công công việc để. Từ cân bằng tải đòi hỏi thuê máy chủ để giảm tải cân bằng dữ liệu, nó thường được kết hợp với chuyển đổi dự phòng và sao lưu các dịch vụ. Trong một số phương pháp tiếp cận, các máy chủ được phân phối trên vị trí địa lý khác nhau.

Server Load Balancing (máy chủ cân bằng tải) ngày càng trở nên quan trọng trong hệ thống cơ sở hạ tầng mạng trong doanh nghiệp:

– Tăng cường khả năng mở rộng.

– Nâng cao hiệu suất.

– Tính sẵn sàng cao và khắc phục sự cố

Nhiều ứng dụng chuyên sâu có quy mô lớn, vì vậy đòi hỏi các máy chủ phải có sự cân bằng tải cho nhau mới có thể chạy tốt các ứng dụng như vậy. Cả doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ cần sự linh hoạt để triển khai thêm các máy chủ một cách nhanh chóng và minh bạch để đáp ứng được nhu cầu xử lý công việc trong doanh nghiệp.

Server Load Balancing (máy chủ cân bằng tải) làm cho nhiều máy chủ xuất hiện như là một máy chủ duy nhất,  một dịch vụ đơn ảo, phân phối các yêu cầu người sử dụng trong các máy chủ.

Hiệu suất cao nhất là đạt được khi sức mạnh xử lý của máy chủ được sử dụng thông minh. Nâng cao cân bằng tải máy chủ có thể trực tiếp yêu cầu dịch vụ người dùng cuối để các máy chủ xử lý công việc được đồng đều nhau và do đó khả năng cung cấp nhanh nhất thời gian để đáp ứng. Nhất thiết, các thiết bị cân bằng tải phải có khả năng xử lý lưu lượng tổng hợp của nhiều máy chủ. Nếu một thiết bị cân bằng tải máy chủ trở thành một “nút cổ chai”  nó không còn là một giải pháp, nó chỉ là một vấn đề bổ sung.

Lợi ích thứ ba của cân bằng tải máy chủ là khả năng cải thiện tính sẵn sàng ứng dụng. Nếu một ứng dụng hoặc máy chủ không thành công, cân bằng tải có thể tự động phân phối lại yêu cầu dịch vụ người dùng cuối để các máy chủ khác trong một nhóm các máy chủ hoặc tới các máy chủ trong một địa điểm. Máy chủ cân bằng tải cũng có kế hoạch ngăn ngừa sự cố cho phần mềm hoặc bảo trì phần cứng bằng các dịch vụ.

Máy chủ phân phối sản phẩm cân bằng tải cũng có thể cung cấp dịch vụ khắc phục sự cố bằng cách chuyển hướng yêu cầu dịch vụ trang một trang web khác khi có một sự cố xảy ra làm vô hiệu hóa các trang web chính.

3-Tích Hợp Server Load Balancing Vào Hệ Thống Mạng Trong Doanh Nghiệp

Tận dụng tốc độ của công nghệ Gigabit, Extreme Networks ® Ethernet cho phép các nhà quản lý để xây dựng lớn hơn, triển khai hệ thống mạng ít bị lỗi hơn, trong khi điều khiển băng thông dựa trên tầm quan trọng tương đối của mỗi ứng dụng. Extreme Networks cung cấp Wire-Speed IP Routing ở Layer 3 và wire-speed Layer 2 cũng như end-to-end dựa trên chính sách chất lượng dịch vụ (QoS) và wire-speed tiếp cận chính sách ở Layer 4 với các tùy chọn khả năng phục hồi được thiết kế để giảm chi phí sở hữu mạng.

Ứng dụng trên các Layer được xem như các dịch vụ quan trọng , Extreme Networks đã tích hợp các F5 Networks công nghệ cân bằng tải hàng đầu trên mã nguồn máy chủ để tăng tốc độ chuyển đổi giữa các ứng dụng. Để giúp các công ty di chuyển các mạng hiện có để đáp ứng yêu cầu ngày nay, Extreme Networks cung cấp các bộ phần mềm để tăng tốc độ quy mô, băng thông, kích thước mạng và chính sách dựa trên chất lượng dịch vụ.

Một bản tóm tắt các tính năng của máy chủ cân bằng tải tiên tiến mà Extreme Networks cung cấp bao gồm:

 

– Tích hợp phần cứng để nâng cao hiệu suất wire-speed từ server-to-client.

– Web cache giúp tăng tốc độ chuyển hướng trên một hay hoặc nhiều web lưu trữ hoặc các loại cache.

– Phối hợp Layer 2 và Layer 3 để nâng cao tính sẵn sàng trên máy chủ cân bằng tải tăng khả năng phục hồi kỹ thuật một cách đơn giản và hiệu quả.

– Tinh vi cao khả năng sẵn có, chẳng hạn như phiên trao đổi thông tin giữa các hoạt động và chờ máy chủ dịch vụ và cân bằng tải các hoạt động.

– Linh hoạt các tùy chọn để bảo toàn các tính năng trên máy chủ với các máy chủ và tối ưu hóa số truy cập trên web cache của máy chủ.

– Layer 1-7 kiểm tra tình trạng “sức khỏe” trên máy chủ, bao gồm cả khả năng tận dụng các thiết bị bên ngoài mà thực hiện việc kiểm tra trên các ứng dụng tùy biến.

– Kiểm tra danh sách truy cập để gia tăng an ninh.

– Policy-Based QoS quản lý băng thông và Diffserv khả năng để kiểm soát và ưu tiên việc chạy ứng dụng hoặc truy cập bởi lớp khách hàng cụ thể.

– Một số thuật toán cân bằng tải lựa chọn.

– Global cân bằng tải và chức năng phục hồi trang web thông qua hội nhập với các giải pháp F5 3DNS.

– Quản lý tầm nhìn bằng cách tích hợp với F5 SeeIT quản lý ứng dụng.

Xem thêm  Tìm hiểu máy chủ FTP là gì?

Rate this post
0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply