Trial là gì? Phần mềm SAP là gì?

Cụm từ “Trial” thường được dùng trong lĩnh vực công nghệ, đi kèm với các từ chỉ các phiên bản, ứng dụng, phần mềm mới của nhà cung cấp dịch vụ và cho phép người dùng dùng chạy bản thử nghiệm để xem mức độ hài lòng với các sản phẩm này.

Phần mềm SAP là gì?

SAP là một trong những nhà cung cấp phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) lớn nhất và các ứng dụng doanh nghiệp liên quan. Hệ thống ERP của công ty cho phép khách hàng điều hành các quy trình kinh doanh của họ, bao gồm kế toán, bán hàng, sản xuất, nhân lực và tài chính, trong một môi trường tích hợp.

SAP cũng tạo điều kiện cho việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bao gồm nhân lực, máy móc và năng lực sản xuất.

Hệ thống dùng thử SAP Trial là gì?

SAP cung cấp các bản dùng thử Trial miễn phí và phiên bản dành cho nhà phát triển của một số giải pháp phổ biến nhất của họ trên đám mây AWS. SAP cung cấp giấy phép miễn phí cho các giải pháp SAP khác nhau và người dùng chỉ trả tiền cho cơ sở hạ tầng AWS cơ bản mà họ sử dụng.

Các chức năng của SAP bao gồm:

 • Quản lý nguồn nhân lực ( HCM )
 • Kế hoạch sản xuất (PP)
 • Quản lý vật liệu (MM)
 • Hệ thống dự án (PS)
 • Bán hàng và phân phối (SD)
 • Bảo trì nhà máy (PM)
 • Kế toán tài chính (FI)
 • Quản lý chất lượng (QM)
 • Kiểm soát (CO)

Các mô đun kỹ thuật của SAP bao gồm:

 • Nền tảng
 • ABAP
 • Mạng lưới SAP
 • Quản lý IS ( Hệ thống thông tin )
 • XI ( Cơ sở hạ tầng trao đổi )
 • Kinh doanh thông minh ( BI )
 • Kho kinh doanh ( BW )
 • SAP HANA

Kiểm soát quá trình hoàn hảo

Các quy trình có thể được kiểm soát hoàn hảo với sự trợ giúp của hệ thống SAP ERP. Điều này cũng bao gồm các tính toán chi phí sơ bộ mở rộng, quy trình sản xuất với sự trợ giúp của quản lý vật liệu và tính toán chi phí cuối cùng sau đó. Các nguồn lực cần thiết, chẳng hạn như thời gian làm việc, vật liệu và nguyên liệu thô có thể được lên kế hoạch tốt và đúng tiến độ.

Tiêu chuẩn SAP không cung cấp các chức năng nhất định trong lĩnh vực quản lý chuyển đổi và đầu ra. Ví dụ: không thể chuyển đổi các tài liệu kỹ thuật từ các định dạng dài hạn (PFD, PDF / A, BƯỚC). Tương tự như vậy, không có khả năng tồn tại bẩm sinh trong SAP để xuất hoặc phân phối giấy tờ làm việc của các đối tượng SAP (ví dụ: đơn đặt hàng) với tất cả các tài liệu đi kèm hỗ trợ của họ.

Tóm lại bản dùng thử SAP Trial là một trong những chứng nhận được tìm kiếm nhiều nhất trong môi trường kinh doanh hiện tại. Các chuyên gia CNTT làm quen với các nền tảng SAP được yêu cầu ở mọi nơi trên thế giới và nó là một trong những chứng chỉ thành công nhất gần đây. Thực hiện SAP là một quá trình phức tạp và đòi hỏi kiến ​​thức và đào tạo đầy đủ cho cùng. Đối với chuyên nghiệp phải mất nhiều năm kinh nghiệm để có được chuyên môn đầy đủ. Đây cũng là lý do mà các doanh nghiệp hiện đại tìm kiếm các chuyên gia được chứng nhận của SAP.

Dịch vụ VDO cung cấp tổng thể các công tác quản lý máy chủ, cho thuê chỗ đặt server, dịch vụ Cloud, Backup…nhằm mang đến sự toàn diện và thuận lợi cho khách hàng, nâng cao hiệu quả và lợi ích kinh tế.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply