Tìm hiểu trung tâm dữ liệu dự phòng là gì?

Cùng VDO Data tìm hiểu trung tâm dữ liệu dự phòng là gì? Trung tâm dự dữ liệu dự phòng là nơi không chỉ đảm bảo cho việc bảo toàn dữ liệu mà phải đảm bảo khôi phục lại hệ thống CNTT khi có bất kỳ tác động nào làm ảnh hưởng đến trung tâm dữ liệu chính với mức độ nhanh nhất. Trung tâm dữ liệu dự phòng phải được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn, quy định của Ngân hàng Nhà nước và theo các chuẩn mực Quốc tế về trung tâm dự phòng; đồng bộ từ hạ tầng, mạng, truyền thông đến hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ dữ liệu, đáp ứng theo tiêu chuẩn TIA 942 và đạt tiêu chuẩn Tier 3 trên Thế giới.

>>> Giới thiệu trung tâm dữ liệu Hòa Lạc

Trung tâm dữ liệu dự phòng (DR) phải được xây dựng tại khu vực cách xa Trung tâm dữ liệu chính (DC) khoảng 30km, với các điều kiện về cơ sở hạ tầng được đánh giá đáp ứng các yêu cầu cơ bản về vị trí xây dựng, đảm bảo yếu tố an toàn về mặt địa lý. Bên cạnh đó, Trung tâm dữ liệu dự phòng cũng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an ninh hệ thống, đảm bảo an toàn dữ liệu để đặt máy chủ và các thiết bị. Trung tâm dữ liệu dự phòng đóng vai trò như một cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thứ hai với mục đích tăng cường tính liên tục và sẵn sàng cho trung tâm dữ liệu chính khi có sự cố xảy ra.

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 (1 Review)

Leave a Reply