Veeam backup là gì và nó hoạt động ra sao?

Veeam Backup là một sản phẩm phần mềm để sao lưu, khôi phục và sao chép dữ liệu trên các máy ảo ( VM ) được phát triển bởi Veeam Software.

– Veeam Backup tương thích với nhiều mục tiêu sao lưu, có thể được sử dụng với VMware vSphere và Microsoft Hyper-V. Veeam Backup có mục tiêu thời gian phục hồi dưới 15 phút cho tất cả các ứng dụng và sử dụng khả năng tăng tốc mạng WAN tích hợp để sao chép dữ liệu ngoài trang web nhanh hơn tới 50 lần so với truyền dữ liệu thô.

Ngoài việc sao lưu và phục hồi, phần mềm này còn có thể bảo vệ và khôi phục các tệp và ứng dụng riêng lẻ cho các môi trường như Exchange và SharePoint. Đồng thời cũng có thể cung cấp khôi phục cấp độ giao dịch của cơ sở dữ liệu Oracle và Microsoft SQL.

Veeam Backup là gì

Veeam Backup là gì?

Quá trình phát triển

Veeam Backup & Replication 9.5, được phát hành vào năm 2016, có nhiều tính năng giúp phục hồi tốc độ cao, tránh mất dữ liệu và phục hồi được xác minh. Một số tính năng này bao gồm kho lưu trữ sao lưu quy mô, phục hồi cấp độ tệp ngay lập tức, hỗ trợ văn phòng / văn phòng chi nhánh từ xa và công nghệ SureBackup kiểm tra sao lưu VM để đảm bảo phục hồi dữ liệu.

Tính năng Veeam Cloud Connect cung cấp sao lưu dữ liệu cloud backup an toàn và phần mềm đã tích hợp đầy đủ khả năng phục hồi thảm họa đám mây .

Phần mềm Veeam có sẵn các phiên bản miễn phí và trả phí: Veeam Backup Free cung cấp một tập hợp con các tính năng và chức năng của phiên bản trả tiền Veeam Enterprise Plus.

Cách thức hoạt động của Veeam Backup

Veeam Backup & Replication thực hiện sao lưu VM theo cách sau:

Cách thức hoạt động của Veeam Backup

Cách thức hoạt động của Veeam Backup

– Khi phiên công việc backup mới bắt đầu, phần mềm sẽ bắt đầu quá trình Trình quản lý sao lưu Veeam trên máy chủ sao lưu. Veeam Backup Manager đọc các cài đặt công việc từ cơ sở dữ liệu cấu hình và tạo một danh sách các tác vụ VM cần xử lý.

– Trình quản lý sao lưu Veeam kết nối với Dịch vụ sao lưu Veeam. Dịch vụ sao lưu Veeam bao gồm một thành phần lập lịch tài nguyên để quản lý tất cả các tác vụ và tài nguyên trong cơ sở hạ tầng sao lưu. Bộ lập lịch tài nguyên kiểm tra những tài nguyên cơ sở hạ tầng dự phòng nào có sẵn và gán các proxy dự phòng và kho dự phòng để xử lý các tác vụ công việc.

– Veeam Backup Manager kết nối với Veeam Transport Services trên kho lưu trữ đích và proxy dự phòng . Sau đó bắt đầu chuyển động dữ liệu Veeam. Sẽ có một phiên bản mới của Veeam Data Mover được bắt đầu cho mọi tác vụ mà proxy dự phòng đang xử lý.

– Veeam Backup Manager thiết lập kết nối với Veeam Data Movers trên kho lưu trữ sao lưu và proxy dự phòng và đặt một số quy tắc để truyền dữ liệu, chẳng hạn như quy tắc điều tiết lưu lượng truy cập mạng

– Veeam Data Movers trên proxy dự phòng và kho lưu trữ sao lưu thiết lập kết nối với nhau để truyền dữ liệu.

– Trình quản lý sao lưu Veeam truy vấn thông tin về máy ảo và máy chủ ảo hóa từ Dịch vụ của Veeam .

– Nếu xử lý hình ảnh nhận biết ứng dụng được kích hoạt cho công việc, Veeam Backup kết nối với HĐH máy khách VM, triển khai các quy trình thời gian chạy trên HĐH máy khách VM và thực hiện các tác vụ xử lý trong máy khách.

– Veeam Backup & Replication yêu cầu vCenter Server hoặc ESXi host để tạo ảnh chụp nhanh VM. Các đĩa VM được đặt ở trạng thái chỉ đọc và mọi đĩa ảo đều nhận được một tệp delta. Tất cả các thay đổi mà người dùng thực hiện đối với VM trong quá trình sao lưu được ghi vào tệp delta.

– Trong khi vận chuyển dữ liệu VM, Veeam Data Mover nguồn thực hiện xử lý bổ sung. Nó lọc ra các khối dữ liệu bằng không, các khối tệp hoán đổi và các khối tệp VM khách bị loại trừ. Nguồn dữ liệu Veeam dữ liệu nén dữ liệu VM và vận chuyển nó đến mục tiêu dữ liệu Veeam dữ liệu đích.

– Sau khi proxy dự phòng kết thúc việc đọc dữ liệu VM, Veeam Backup yêu cầu máy chủ vCenter hoặc máy chủ ESXi thực hiện ảnh chụp nhanh VM.

>>> Tìm hiểu thêm : Incremental backup

5/5 - (2 bình chọn)
0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply