Tính nhanh 1mb bằng bao nhiêu kb/ Bit /Byte là gì?

Megabyte (MB) là bội số gần nhất của Kilobyte (kB) và đây là 2 thuật ngữ mà chúng ta nghe rất nhiều. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách quy đổi đơn vị 1MB bằng bao nhiêu kB

1MB bằng bao nhiêu kB?

Tính nhanh:

– 1 MB = 1024 kB

– 1 kB = 0,0009765625 MB

Ví dụ: đổi 15 MB thành kB:

15 MB = 15 × 1024 kB = 15360 kB

Các bội số đơn vị của dung lượng:

Bit < Byte < Kb (Kilobyte) < Mb (Megabyte) < Gb (Gigabyte) < Tb (Terabyte) < Pb (Petabyte) < Eb (Exabyte) < Zb (Zettabyte) < Yb (Yottabyte) …

Đơn vịKý hiệuChuyển đổiSo sánh với Byte
KilobyteKB1024 bytes1024 bytes
MegabyteMB1024 KB1 048 576 bytes
GigabyteGB1024 MB1 073 741 824 bytes
TerabyteTB1024 GB1 099 511 627 776 bytes
PetabytePB1024 TB1 125 899 906 842 624 bytes
ExabyteEB1024 PB1 152 921 504 606 846 976 bytes
ZetabyteZB1024 EB1 180 591 620 717 411 303 424 bytes
YottabyteYB1024 ZB1 208 925 819 614 629 174 706 176
BrotonbyteBB1024 YB1 237 940 039 285 380 274 899 124 224 bytes
GeopbyteGB1024 BB1 267 650 600 228 229 401 496 703 205 376 bytes

Mỗi một đơn vị sau bằng 2^10 = 1024 lần đơn vị trước trừ đơn vị 1Byte = 8Bit

Từ đó chúng ta có thể tính được:

  • 1 Megabyte tương đương 1000 kilobyte(thập phân).
  • 1 MB = 10 3KB trong cơ sở 10 (SI).
  • 1 Megabyte tương đương 1024 kilobyte(nhị phân).
    1 MB = 2 10 KB trong hệ nhị phân.
  • 1 MB = 1000 KB (ở dạng thập phân)
  • 1 MB = 1024 KB (ở dạng nhị phân)
  • 1 MB = 1,000,000 bits/bytes
  • 1 kb = 1,000 bits/bytes

Còn để hiểu sâu hơn và khái niệm, tại sao lại có cách tính như vậy, mời bạn đọc theo dõi tiếp…

Thuật ngữ Bit là gì? Byte là gì và các bội số của nó

Chúng ta vẫn thường nghe nhắc đến các thuật ngữ công nghệ đâu đó như Bit, Byte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte …Vậy chúng là gì, có ý nghĩa như thế nào và cách quy đổi giữa chúng ra sao?

Bit là gì?

Bit là gì?

Bit là đơn vị cơ bản nhất, có dữ liệu nhỏ nhất mà máy tính sử dụng.

– Theo Wiki: “Bit là viết tắt của Binary digIT là đơn vị thông tin. Một bit có thể nhận một trong hai giá trị: 0 hoặc 1. Nó có thể được biểu diễn theo nhiều cách khác nhau. Có thể là trạng thái đóng hay mở của mạch điện, một vệt khắc bằng tia laser trên bề mặt đĩa CD v.v… Các bit có thể dùng để thể hiện số tự nhiên trong hệ nhị phân.”

– Sử dụng hiện tại: Megabyte được sử dụng rộng rãi trong lưu trữ dữ liệu cho kích thước tệp (tài liệu, ảnh, video, v.v.) cũng như cho các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa flash hoặc đĩa mềm. Tuy nhiên, ngày nay, các thiết bị lưu trữ thường lớn hơn, thường liên quan đến dữ liệu gigabyte (1000 3 byte) hoặc terabyte (1000 4 ).

Byte là gì?

Byte là gì?

Byte là đơn vị thông tin cơ bản trong điện toán và truyền thông kỹ thuật số

– Ở quy mô nhỏ nhất trong máy tính, thông tin được lưu trữ dưới dạng bit và byte.

– Trong ký hiệu thập phân, bội số byte được biểu thị bằng lũy ​​thừa 10. Tuy nhiên, trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, bội số được thể hiện bằng 2 giá trị là “0” và “1”

– Sử dụng Byte hiện tại: Byte được sử dụng rộng rãi khi tham chiếu lưu trữ dữ liệu, đặc biệt là phương tiện lưu trữ như ổ cứng, lưu trữ dựa trên flash và DVD, chúng thường được hiển thị dưới dạng nhiều byte lớn hơn như megabyte hoặc gigabyte. Kilobytes thường được sử dụng cho các tệp nhỏ hơn như tài liệu văn bản.

1Byte = 8 bit

1 byte = 1 ký tự

10 byte = Một từ

>>> Đọc thêm Các giải pháp xây dựng portal hàng đầu hiện nay

Chuyển đổi các đơn vị dung lượng và các sự thật không thể ngờ 

1 Kilobyte = 1.000 Byte hoặc 1.024 Byte

( giá trị thập phân hoặc giá trị nhị phân)

1 Kilobye tương đương một đoạn văn

100 Kilobyte = Một bức ảnh độ phân giải thấp

1 Megabyte = 1.000 Kilobyte

1 Megabyte = Một cuốn tiểu thuyết ngắn

2 Megabyte = Một bức ảnh độ phân giải cao

600 Megabyte = Một đĩa CD-ROM

1 Gigabyte = 1.000 Megabyte

1 Gigabyte = 7 phút video HD-TV

600 Gigabyte = Một tầng thư viện sách

1 Terabyte = 1.000 Gigabyte

1 Terabyte = 3,6 triệu hình ảnh chất lượng cao

1 Terabyte = 300 giờ video chất lượng tốt

1 Terabyte = 1.000 quyển bách khoa toàn thư

10 Terabyte = Toàn bộ dữ liệu lưu trữ của chính phủ

1 Petabyte = 1.000 Terabyte

1 Petabyte = 20 triệu tủ hồ sơ có đầy đủ văn bản

1 Petabyte = 500 tỷ trang văn bản in tiêu chuẩn = 500 triệu đĩa mềm lưu trữ cùng một lượng dữ liệu

20 Petabyte = Lượng dữ liệu được Google xử lý hàng ngày

1 Exabyte = 1.000 Petabyte

1 Exabyte = Dữ liệu 2 triệu máy tính cá nhân

5 Exabyte = Tất cả những từ từng được nhân loại nói

15 Exabyte = Tổng dữ liệu do Google lưu giữ

1 Zettabyte = 1.000 Exabyte

1 Zettabyte = 250 tỷ chiếc DVD

1 Yottabyte = 1.000 Zettabyte

1 Yottabyte = Kích thước của toàn bộ dữ liệu Internet trên thế giới và chúng ta sẽ mất khoảng 11 nghìn tỷ năm để tải xuống tệp Yottabyte bằng băng thông rộng tốc độ cao

1 Brontobyte = 1.000 Yottabyte

Brontobyte là số 1 theo sau là 27 số “0”, thật sự rất kinh khủng phải không?

Bảng chuyển đổi MB sang KB

Bảng chuyển đổi MB sang KB

Megabyte (MB)Số thập phân Kilobytes (KB)Nhị phân Kilobytes (KB)
1 MB1.000 KB1.024 KB
2 MB2.000 KB2.048 KB
3 MB3.000 KB3.072 KB
4 MB4.000 KB4.096 KB
5 MB5.000 KB5,120 KB
6 MB6.000 KB6.144 KB
7 MB7.000 KB7,168 KB
8 MB8.000 KB8,192 KB
9 MB9.000 KB9.216 KB
10 MB10.000 KB10.240 KB
11 MB11.000 KB11.264 KB
12 MB12.000 KB12.288 KB
13 MB13.000 KB13.312 KB
14 MB14.000 KB14.336 KB
15 MB15.000 KB15.360 KB
16 MB16.000 KB16.384 KB
17 MB17.000 KB17.408 KB
18 MB18.000 KB18,432 KB
19 MB19.000 KB19,456 KB
20 MB20.000 KB20.480 KB
21 MB21.000 KB21.504 KB
22 MB22.000 KB22,528 KB
23 MB23.000 KB23.552 KB
24 MB24.000 KB24.576 KB
25 MB25.000 KB25.600 KB
26 MB26.000 KB26.624 KB
27 MB27.000 KB27.648 KB
28 MB28.000 KB28,672 KB
29 MB29.000 KB29.696 KB
30 MB30.000 KB30.720 KB
31 MB31.000 KB31.744 KB
32 MB32.000 KB32.768 KB
33 MB33.000 KB33.792 KB
34 MB34.000 KB34.816 KB
35 MB35.000 KB35.840 KB
36 MB36.000 KB36.864 KB
37 MB37.000 KB37.888 KB
38 MB38.000 KB38.912 KB
39 MB39.000 KB39.936 KB
40 MB40.000 KB40.960 KB
41 MB41.000 KB41.984 KB
42 MB42.000 KB43.008 KB
43 MB43.000 KB44.032 KB
44 MB44.000 KB45.056 KB
45 MB45.000 KB46.080 KB
46 MB46.000 KB47.104 KB
47 MB47.000 KB48.128 KB
48 MB48.000 KB49.152 KB
49 MB49.000 KB50.176 KB
50 MB50.000 KB51.200 KB
51 MB51.000 KB52.224 KB
52 MB52.000 KB53,248 KB
53 MB53.000 KB54.272 KB
54 MB54.000 KB55.296 KB
55 MB55.000 KB56.320 KB
56 MB56.000 KB57.344 KB
57 MB57.000 KB58.368 KB
58 MB58.000 KB59.392 KB
59 MB59.000 KB60,416 KB
60 MB60.000 KB61.440 KB
61 MB61.000 KB62,464 KB
62 MB62.000 KB63,488 KB
63 MB63.000 KB64,512 KB
64 MB64.000 KB65,536 KB
65 MB65.000 KB66.560 KB
66 MB66.000 KB67,584 KB
67 MB67.000 KB68.608 KB
68 MB68.000 KB69.632 KB
69 MB69.000 KB70.656 KB
70 MB70.000 KB71.680 KB
71 MB71.000 KB72,704 KB
72 MB72.000 KB73.728 KB
73 MB73.000 KB74,752 KB
74 MB74.000 KB75.776 KB
75 MB75.000 KB76.800 KB
76 MB76.000 KB77.824 KB
77 MB77.000 KB78.848 KB
78 MB78.000 KB79.872 KB
79 MB79.000 KB80.896 KB
80 MB80.000 KB81.920 KB
81 MB81.000 KB82.944 KB
82 MB82.000 KB83.968 KB
83 MB83.000 KB84,992 KB
84 MB84.000 KB86,016 KB
85 MB85.000 KB87.040 KB
86 MB86.000 KB88.064 KB
87 MB87.000 KB89.088 KB
88 MB88.000 KB90.112 KB
89 MB89.000 KB91.136 KB
90 MB90.000 KB92.160 KB
91 MB91.000 KB93.184 KB
92 MB92.000 KB94.208 KB
93 MB93.000 KB95.232 KB
94 MB94.000 KB96.256 KB
95 MB95.000 KB97.280 KB
96 MB96.000 KB98.304 KB
97 MB97.000 KB99.328 KB
98 MB98.000 KB100.352 KB
99 MB99.000 KB101.376 KB
100 MB100.000 KB102,400 KB

Trong bài viết 1mb bằng bao nhiêu kb chúng tôi cũng đã giới thiệu các đơn vị dung lượng khác và ý nghĩa về mặt tính toán của chúng như Bit, Byte, Gigabyte, Terabyte… nên cách chuyển đổi đơn vị giữa chúng cũng được tính tương tự.

Rất cảm ơn bạn đọc đã theo dõi. Nếu trong bài viết có thông tin chưa đúng, hãy phản hồi lại để chúng tôi chỉnh sửa, đưa đến một tài liệu chính xác cho người dùng tham khảo.

Tham khảo dịch vụ chính VDO Data:  Thuê máy chủThuê chỗ đặt máy chủThuê máy chủ ảo vps

Bạn cũng có thể tìm kiếm:1mb bằng bao nhiêu byte,1mb s bằng bao nhiêu kbps,dung lượng 1mb bằng bao nhiêu kb,01 mb bằng bao nhiêu kb,1 mb bằng bao nhiêu k, 1mb bằng bao nhiêu gb,1mb bằng bao nhiêu bit, 1mb bằng bao nhiêu mbps, 1mb bằng bao nhiêu pixel,

 

0/5 (0 Reviews)

About ADMIN

Thanh Hồng là một hot blogger công nghệ của VDO Data. Cô đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại phòng Marketting và Sale tại VDO Data. Cô sở hữu rất nhiều website và blog liên quan đến công nghệ, dịch vụ máy chủ, sản phẩm worktion, phần mềm bản quyền,…Cô đã cố gắng học hỏi, tích lũy và truyền đạt hết những kinh nghiệm đó trong các bài viết chia sẻ của mình. Blog của Thanh Hồng là một trong những nguồn thông tin tốt nhất giúp bạn lựa chọn được một sản phẩm, dịch vụ công nghệ hoàn hảo. Đặc biệt vì đam mê tìm hiểu về công nghệ nên cô đã dành rất nhiều thời gian đi cập nhật các tin tức công nghệ mới, các giải pháp mới, hoàn hảo nhất phù hợp cho nhiều mô hình doanh nghiệp và chia sẻ chúng theo quan điểm thú vị của riêng mình.

Hotline tư vấn miễn phí