Backup dữ liệu là gì? Tại sao nó rất quan trọng với doanh nghiệp

Backup dữ liệu là sao chép các tệp hoặc cơ sở dữ liệu vật lý /ảo đến một vị trí khác để bảo quản trong trường hợp thiết bị hỏng hóc hoặc xảy ra thảm họa. Quá trình Backup dữ liệu là mấu chốt cho kế hoạch khắc phục thảm họa thành công của các […]

Giải pháp Backup dữ liệu chuyên nghiệp trên 3 cấp độ- VDO Data

Dịch vụ Backup as a Service hay sao lưu dữ liệu là giải pháp công nghệ bắt buộc cho mọi doanh nghiệp để bảo vệ tài sản dữ liệu của mình. Backup dữ liệu tại VDO Data mang tới giải pháp tự động sao lưu trong bộ lưu trữ an toàn và được giữ lại bảo mật, hơn nữa bạn có thể truy cập dữ liệu và giám sát việc Backup dữ liệu mọi lúc  mọi nơi