5 khác biệt giữa Cloud Hosting và máy chủ ảo VPS

5 khác biệt giữa Cloud Hosting và máy chủ ảo VPS

Cloud hosting / VPS Hosting là gì? Cloud hosting là một loại lưu trữ web sử dụng nhiều máy chủ khác nhau để cân bằng tải và tối đa hóa thời gian hoạt động. Thay vì sử dụng một máy chủ duy nhất như máy chủ ảo vps, trang web của bạn có thể truy […]

Có người vẫn không biết hosting là gì? Web hosting là gì?

Có người vẫn không biết hosting là gì? Web hosting là gì?

Hosting là gì ? “Hosting là gì ? Hosting (hay Host) là một không gian lưu trữ trên máy chủ, có chức năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến của người dùng thông qua các dịch vụ được cài đặt sẵn Internet như world web (www), truyền file (FTP), Mail, phần mềm, […]