• Trang chủ
 • Khắc phục lỗi [Errno 14] PYCURL ERROR 22

Khắc phục lỗi [Errno 14] PYCURL ERROR 22

(Dịch vụ bảo mật đám mây Cloud Security) Lỗi [Errno 14] PYCURL ERROR 22 thường xảy ra khi tạo mới VPS ở Vultr hay DigitalOcean khi sử dụng lệnh yum. Nội dung lỗi [Errno 14] PYCURL ERROR 22 như sau:

[[email protected] ~]# yum -y install wget Loaded plugins: fastestmirror Setting up Install Process Determining fastest mirrors epel/metalink | 4.0 kB 00:00 * base: www.ftp.ne.jp * epel: ftp.kddilabs.jp * extras: www.ftp.ne.jp * updates: www.ftp.ne.jp base | 3.7 kB 00:00 base/primary_db | 4.6 MB 00:00 epel | 4.4 kB 00:00 http://ftp.kddilabs.jp/Linux/packages/fedora/epel/6/x86_64/repodata/3a8ad6be6ac67612fe9f97bfc8e8dd3a4fb5a6c70958bfaa3ea808af78139547-primary.sqlite.bz2: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 – “The requested URL returned error: 404 Not Found” Trying other mirror. http://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/Linux/fedora/epel/6/x86_64/repodata/3a8ad6be6ac67612fe9f97bfc8e8dd3a4fb5a6c70958bfaa3ea808af78139547-primary.sqlite.bz2: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 – “The requested URL returned error: 404 Not Found” Trying other mirror. http://ftp.iij.ad.jp/pub/linux/fedora/epel/6/x86_64/repodata/3a8ad6be6ac67612fe9f97bfc8e8dd3a4fb5a6c70958bfaa3ea808af78139547-primary.sqlite.bz2: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 – “The requested URL returned error: 404 Not Found” Trying other mirror. http://ftp.cuhk.edu.hk/pub/linux/fedora-epel/6/x86_64/repodata/3a8ad6be6ac67612fe9f97bfc8e8dd3a4fb5a6c70958bfaa3ea808af78139547-primary.sqlite.bz2: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 – “The requested URL returned error: 404 Not Found” Trying other mirror. Trying other mirror. http://mirror.premi.st/epel/6/x86_64/repodata/3a8ad6be6ac67612fe9f97bfc8e8dd3a4fb5a6c70958bfaa3ea808af78139547-primary.sqlite.bz2: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 – “The requested URL returned error: 404 Not Found” Trying other mirror. http://ftp.yzu.edu.tw/Linux/Fedora-EPEL/6/x86_64/repodata/3a8ad6be6ac67612fe9f97bfc8e8dd3a4fb5a6c70958bfaa3ea808af78139547-primary.sqlite.bz2: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 – “The requested URL returned error: 404 Not Found” Trying other mirror. http://epel.mirror.srv.co.ge/6/x86_64/repodata/3a8ad6be6ac67612fe9f97bfc8e8dd3a4fb5a6c70958bfaa3ea808af78139547-primary.sqlite.bz2: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 – “The requested URL returned error: 404 Not Found” Trying other mirror. http://ftp.kddilabs.jp/Linux/packages/fedora/epel/6/x86_64/repodata/3a8ad6be6ac67612fe9f97bfc8e8dd3a4fb5a6c70958bfaa3ea808af78139547-primary.sqlite.bz2: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 – “The requested URL returned error: 404 Not Found” Trying other mirror. http://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/Linux/fedora/epel/6/x86_64/repodata/3a8ad6be6ac67612fe9f97bfc8e8dd3a4fb5a6c70958bfaa3ea808af78139547-primary.sqlite.bz2: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 – “The requested URL returned error: 404 Not Found” Trying other mirror. http://ftp.iij.ad.jp/pub/linux/fedora/epel/6/x86_64/repodata/3a8ad6be6ac67612fe9f97bfc8e8dd3a4fb5a6c70958bfaa3ea808af78139547-primary.sqlite.bz2: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 – “The requested URL returned error: 404 Not Found” Trying other mirror. http://ftp.cuhk.edu.hk/pub/linux/fedora-epel/6/x86_64/repodata/3a8ad6be6ac67612fe9f97bfc8e8dd3a4fb5a6c70958bfaa3ea808af78139547-primary.sqlite.bz2: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 – “The requested URL returned error: 404 Not Found” Trying other mirror. http://kartolo.sby.datautama.net.id/EPEL/6/x86_64/repodata/3a8ad6be6ac67612fe9f97bfc8e8dd3a4fb5a6c70958bfaa3ea808af78139547-primary.sqlite.bz2: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 – “The requested URL returned error: 404 Not Found” Trying other mirror. http://mirror.premi.st/epel/6/x86_64/repodata/3a8ad6be6ac67612fe9f97bfc8e8dd3a4fb5a6c70958bfaa3ea808af78139547-primary.sqlite.bz2: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 – “The requested URL returned error: 404 Not Found” Trying other mirror. http://ftp.yzu.edu.tw/Linux/Fedora-EPEL/6/x86_64/repodata/3a8ad6be6ac67612fe9f97bfc8e8dd3a4fb5a6c70958bfaa3ea808af78139547-primary.sqlite.bz2: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 – “The requested URL returned error: 404 Not Found” Trying other mirror. http://epel.mirror.srv.co.ge/6/x86_64/repodata/3a8ad6be6ac67612fe9f97bfc8e8dd3a4fb5a6c70958bfaa3ea808af78139547-primary.sqlite.bz2: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 – “The requested URL returned error: 404 Not Found” Trying other mirror. Error: failure: repodata/3a8ad6be6ac67612fe9f97bfc8e8dd3a4fb5a6c70958bfaa3ea808af78139547-primary.sqlite.bz2 from epel: [Errno 256] No more mirrors to try.

>>> Cài đặt IPSec/L2TP VPN tự động

Cách khắc phục lỗi [Errno 14] PYCURL ERROR 22

1. Điều chỉnh lại Nameserver

nano /etc/resolv.conf

Nếu đã có nameserver nào rồi thì hãy xóa đi, rồi thêm 2 dòng sau vào phía cuối:

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

Save file lại và Exit

2. Xóa cache

yum clean metadata
yum clean all
                                       (Nguồn Học VPS)

Vậy là bạn đã khắc phục thành công lỗi [Errno 14] PYCURL ERROR 22. Nếu có vấn đề gì khác hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

 • VPGD HN: Tầng 18 toà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Tel: 024 7305 6666
 • VPGD TPHCM: Phòng A502 Tòa Nhà SCREC, 974A Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • Tel: 028 7308 6666
 • Contact Center: 1900 0366
 • Email: [email protected]
5/5 (1 Review)

Leave a Reply