Nhược điểm của ảo hóa server

Nhược điểm của ảo hóa server : Hạn chế lớn nhất của ảo hóa là nó có một điểm nút sự cố. Khi một máy, mà trên đó, mọi giải pháp ảo hóa đang chạy, gặp sự cố hay khi chính giải pháp ảo hóa gặp sự cố, sẽ làm crash mọi thứ. Điều này nghe thật đáng sợ nhưng thực tế rủi ro này tương đối dễ phòng. Tăng sức chứa và thường xuyên sao lưu hệ điều hành ảo (cùng với ứng dụng ảo) là một cách thức giúp giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu và thời gian chết do single point of failure.

Ảo hóa yêu cầu những cỗ máy mạnh mẽ: Ảo hóa có thể tiết kiệm được tiền bạc bởi vì nó đòi hỏi ít phần cứng hơn và điều này cho phép hạn chế số lượng máy vật lý trong một doanh nghiệp nhưng nó không có nghĩa là có khả năng sử dụng các máy tính cổ lỗ sĩ để chạy các giải pháp ảo hỏa mới. Các giải pháp ảo hóa đòi hỏi một cỗ máy thật sự mạnh mẽ. Nếu cỗ máy được sử dụng không đủ mạnh, vẫn có thể triển khai các giải pháp ảo hóa nhưng khi mà không có đủ sức mạnh CPU và RAM cho chúng, nó sẽ thực sự làm gián đoạn công việc.

Ảo hóa có thể dẫn đến hiệu năng thấp: Thậm chí nếu cỗ máy mà trên đó các hệ điều hành và ứng dụng ảo đang chạy đủ mạnh, vấn đề hiệu năng vẫn có khả năng xảy ra. Một trong những thực tế gặp phải đó là một ứng dụng khi chạy trên môi trường không ảo hóa thì hoạt động tốt nhưng lại gặp vấn đề khi chạy trên hệ thống ảo hóa. Ví dụ: Hiệu suất của stress test trong môi trường ảo hóa có kết quả rất khác (và sai lệch) khi so sánh với stress test trên một máy dành riêng. Điều tốt nhất cần làm khi triển khai trên một nền tảng ảo hóa là luôn kiểm tra và theo dõi sát sao các vấn đề tiềm ẩn và cần hướng dẫn cài đặt máy chủ chạy ảo hóa khi bạn không phải là chuyên gia CNTT

Ứng dụng ảo hóa không phải luôn luôn khả dụng: Trong khi trong hầu hết các trường hợp không thể dự đoán chính xác được một ứng dụng cụ thể có thể hoạt động tốt khi được ảo hóa hay không thì cũng có một số ứng dụng khác qua thực tiễn cho thấy bị suy giảm hiệu năng khi được ảo hóa.

Rủi ro lỗi vật lý cao: Rất tuyệt vời để lưu trữ/chạy 5 Server (ảo)rất quan trọng của bạn trong chỉ một Server vật lý. Nhưng bạn có bao giờ tưởng tượng được xung đột của 5 Server này chỉ bởi lỗi của 1 phần cứng trong Server vật lý? Nó sẽ đặt cả 5 Server quan trọng của bạn trong tình trạng offline. Đó rõ ràng là một nhược điểm và hạn chế lớn của ảo hóa cần phải cân nhắc khi có kế hoạch thiết lập một môi trường ảo hóa máy chủ.

Trích: voer.edu.vn

Rate this post
0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply