Sự khác biệt Cloud Hosting và VPS Hosting

Trong khi tìm kiếm các dịch vụ lưu trữ tốt nhất cho trang web chắc hẳn người dùng đã tìm hiểu nhiều các hình thức khác nhau sao cho phù hợp nhất với quy mô và định mức tài chính như thuê máy chủ, thuê vps, Cloud Server, Cloud Hosting hoặc VPS Hosting…

Với nhiều đặc điểm phù hợp cho phân khúc người dùng có mức chi cho công việc là trung bình, vì vậy Cloud Hosting và VPS Hosting đang là những hình thức lưu trữ được nhiều người quan tâm, tuy nhiên đa số mọi người chưa phân biệt rõ chức năng của 2 hình thức lưu trữ này.

Để giúp người dùng có được thông tin chuẩn xác nhất, chúng tôi sẽ đưa ra thêm thông tin về sự khác biệt Cloud Hosting và VPS Hosting và tìm hiểu những nhược điểm và ưu điểm của việc sử dụng chúng trong thực tế

Nội dung

Máy chủ riêng ảo (VPS) hay VPS Hosting là gì

VPS cũng có thể được định nghĩa là một tập hợp nhiều tài khoản trên một máy tính duy nhất. Mỗi khách hàng sẽ có máy tính để bàn của riêng họ để họ có thể tùy chỉnh và sử dụng các tính năng của nó theo nhu cầu của họ. Mọi người dùng sẽ có thể thêm nội dung, sử dụng chương trình và các công cụ khác rất dễ dàng.

Việc thuê VPS cũng giống như việc người dùng thuê căn hộ của mình. Đối với VPS Hosting người dùng sẽ chia sẻ máy chủ với các trang web của người dùng khác, nhưng vẫn có được môi trường riêng tư của mình để chia sẻ tài nguyên và không gian.

Khi cài đặt VPS Hosting, các quản trị viên sẽ cài phần mềm trực quan hóa trong VPS, hoạt động như một máy chủ độc lập. Máy chủ ảo sẽ được phân phối bởi công ty lưu trữ cho mọi người có thể sử dụng nó một cách độc lập, trong đó các máy chủ ảo sẽ ở đó sẽ không bao giờ trao đổi dữ liệu của người dùng.

Vì vậy, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh các máy chủ ảo bằng bất kỳ phần mềm, máy chủ điều hành hoặc công cụ nào. Sự khác biệt duy nhất ở đây là chúng không phải là máy chủ vật lý mà chúng là máy chủ ảo.

Sự khác biệt giữa VPS không được quản lý và VPS được quản lý

Trên web, người dùng sẽ bắt gặp hai loại máy chủ lưu trữ VPS: được quản lý và không được quản lý. Xét sự khác biệt cho người dùng sẽ có thể biết cái nào là tốt nhất giữa lưu trữ đám mây hoặc lưu trữ VPS nhưng người dùng cũng sẽ có ý tưởng rằng lưu trữ nào là tốt nhất để chọn.

1. Dịch vụ lưu trữ VPS được quản lý Dịch vụ lưu trữ VPS

được quản lý có nghĩa là, công việc lớn được đảm nhận bởi công ty lưu trữ sẽ bảo trì máy chủ, thiết lập các công cụ để chạy một trang web, duy trì bảo mật và thiết lập các dịch vụ có thể yêu cầu người dùng.

2. Lưu trữ VPS không được quản lý Lưu trữ

VPS không được quản lý có nghĩa là đối với tất cả các lĩnh vực khác, người dùng sẽ chịu trách nhiệm. Hỗ trợ kỹ thuật từ các công ty lưu trữ của người dùng, người dùng sẽ nhận được rất ít hỗ trợ nếu người dùng gặp bất kỳ rắc rối nào.

Cloud Hosting – Đám mây lưu trữ

So với các dịch vụ lưu trữ khác, dịch vụ lưu trữ đám mây Cloud Hosting hoàn toàn khác, vì nó sẽ được sử dụng trong nhóm máy chủ thay vì chỉ một máy chủ. Dữ liệu sẽ được truyền đến các máy chủ vật lý khác nhau thông qua lưu trữ đám mây và được gửi rộng rãi đến các địa điểm khác nhau. Trong môi trường ảo, tất cả các máy chủ này được kết nối với nhau. Đây là lý do chính tại sao nó được gọi là lưu trữ đám mây.

Cloud Hosting có đặc điểm gì?

  • Các máy ảo khác nhau được lập trình trong một môi trường ảo.
  • Phần được lập trình của máy chủ vật lý là VM. Được tạo ra đặc biệt để hoạt động như một máy chủ vật lý, chuyên dụng.
  • Điều đó có nghĩa là nó sẽ hoạt động như một máy chủ chuyên dụng ảo. Một số ứng dụng sẽ có sẵn trong VM, ví dụ như trang web, công cụ và phần mềm lưu trữ đã cài đặt của người dùng.
  • Đối với người dùng, VM được thiết lập riêng tư, giữa các VM sẽ không có dữ liệu nào được chuyển, người dùng sẽ tìm thấy hình ảnh bên dưới cho người dùng biết cách hoạt động của dịch vụ lưu trữ đám mây.

Cloud Hosting được so sánh với ngôi nhà của người dùng vì dữ liệu đang được lưu trữ quá mức. Nói một cách đơn giản nếu máy chủ của người dùng không hoạt động bình thường thì có một máy chủ khác sẽ nhận yêu cầu của người dùng và sẽ giới thiệu trang web của người dùng.

Tuy nhiên, trang web của người dùng sẽ được di chuyển tự động nếu người dùng cần thêm một số tài nguyên. Người dùng sẽ được cung cấp thêm một số tài nguyên mà người dùng yêu cầu. Trang web của người dùng sẽ không bao giờ đi xuống, ngay cả khi trang web của người dùng đang gặp khó khăn với rất nhiều lưu lượng truy cập bởi vì người dùng sẽ có quyền truy cập vào tài nguyên không giới hạn. Tuy nhiên, tương tự, người dùng sẽ phải chia sẻ tài nguyên cho VPS lưu trữ ngay cả khi có rất nhiều máy chủ.

 VPS Hosting Cloud Hosting 

Ưu điểm

Nhiều tài nguyên được phân bổ hơn
người dùng sẽ có nhiều quyền truy cập hơn vào các tài nguyên của máy chủ so với máy chủ được chia sẻ vì người dùng đã được phân bổ cho phần lớn hơn của máy chủ. Đây là một phần khác của lưu trữ web.

Truy cập vào cài đặt
Với VPS, người dùng sẽ có nhiều quyền kiểm soát đối với cài đặt. quyền truy cập root được cung cấp cộng với người dùng sẽ có quyền truy cập để xem tất cả các tệp ẩn và tất cả các cài đặt. Giả sử, có điều gì đó mà người dùng không thể truy cập được, lúc này công ty lưu trữ sẽ đảm bảo cung cấp điều chỉnh cho người dùng.

Có thể mở rộng
Hầu hết thời gian, người dùng sẽ có thể nâng cấp gói của mình nếu người dùng nghĩ rằng người dùng cần thêm một số tài nguyên. Và điều này có thể thực hiện được mà không cần di chuyển trang web của người dùng sang một máy chủ mới hoàn chỉnh.

Thực sự thì tài nguyên VPS có hạn nên sẽ có lúc không còn chỗ trên máy chủ. Tại thời điểm này, người dùng sẽ phải di chuyển trang web của mình lên máy chủ.

Lưu trữ VPS có giá cả phải chăng nhưng không rẻ hơn so với lưu trữ đám mây. Trong một tháng ít nhất, người dùng sẽ bị tính phí $ 100.

Nhưng trên thực tế, giá cả sẽ phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ. Ví dụ, người dùng sẽ có các lựa chọn cho cơ sở dữ liệu, phần mềm và công cụ. Đối với máy chủ, người dùng có thể chọn giữa Windows, Linux. Trong khi đối với cơ sở dữ liệu, người dùng có thể chọn MariaDB hoặc MySQL.

Khả năng mở rộng
người dùng sẽ tự động nhận được nhiều băng thông hơn và nhiều tài nguyên hơn ngay cả khi người dùng cần nó đột ngột.

Định giá linh hoạt
Bằng cách chọn lưu trữ đám mây, người dùng sẽ chỉ phải trả cho những tài nguyên mà người dùng đang sử dụng. Tính năng này hoàn toàn khác với lưu trữ VPS vì người dùng cần phải trả tiền cho tất cả dung lượng ngay cả khi người dùng không sử dụng nó.

Triển khai nhanh
Một tính năng dự phòng sẽ được cung cấp cho người dùng trong dịch vụ lưu trữ đám mây. Trong một môi trường khác, người dùng có thể sao chép trang web của mình để giảm thiểu thời gian chết.

Độ tin cậy
Trang web của người dùng sẽ tải nhanh hơn nhiều và nó sẽ được di chuyển tự động khi cần nhiều tài nguyên hơn. Vì vậy, không có cơ hội để làm cho trang web của người dùng bị sập.

Ngay cả khi một máy chủ vật lý không phản hồi thì điều đó không có nghĩa là trang web của người dùng sẽ chậm lại. Tại thời điểm này, một máy chủ khác sẽ hoạt động trở lại.

Trên thực tế, nó phụ thuộc nhưng hầu hết các cài đặt máy chủ sẽ được cung cấp bởi các công ty lưu trữ theo nhu cầu của người dùng. Đôi khi nó sẽ phụ thuộc vào kế hoạch người dùng chọn.

Nhược điểm

An ninh không được đảm bảo
Bởi vì người dùng đã chọn máy chủ chia sẻ, có khả năng trang web của người dùng bị ảnh hưởng bởi một số người trên máy chủ. Tuy nhiên, trang web của người dùng có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng có một số công ty cũng cung cấp bảo mật tốt nhất.

người dùng đang chia sẻ một máy chủ
người dùng sẽ chia sẻ một máy chủ vật lý với những người khác. Điều này rõ ràng có nghĩa là người dùng sẽ không có quyền truy cập đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của mình. người dùng có quyền truy cập vào các tài nguyên hạn chế, có nghĩa là người dùng có thể mong đợi một mức hiệu suất cố định.

Yêu cầu ít kiến ​​thức kỹ thuật
Ngay cả khi người dùng chọn VPS không được quản lý hoặc VPS được quản lý, người dùng sẽ phải biết một số công cụ kỹ thuật. Thay vào đó, người dùng sẽ tìm thấy một số máy chủ lưu trữ thân thiện với người dùng. Vì vậy, điều quan trọng là phải xem xét yếu tố này trong khi tìm kiếm máy chủ lưu trữ tốt nhất.

Không an toàn nhất
So với lưu trữ đám mây, VPS không đáng tin cậy nhiều. Điều này là do VPS trên sever sẽ giảm xuống khi máy chủ vật lý gặp sự cố.

Không thể thay đổi tỷ lệ
Khi so sánh với dịch vụ lưu trữ đám mây, VPS không thể thay đổi tỷ lệ. Đó là yếu tố rất quan trọng để xem xét. VPS không có khả năng mở rộng vì nó có giới hạn tài nguyên để khám phá, điều này có thể gây ra vấn đề trong việc nhắm mục tiêu nhiều khách hàng hơn.

Điều chính mà người dùng nên xem xét là gói VPS không được quản lý sẽ không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Trong khi máy chủ được quản lý sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.

Bảo mật không được đảm bảo trong lưu trữ đám mây:
Bởi vì người dùng đang chia sẻ tài nguyên của mình, có khả năng trang web của người dùng có thể bị ảnh hưởng bởi trang web sử dụng cùng một dịch vụ lưu trữ. Trang web của người dùng có khả năng bị tin tặc tấn công vì trang web của người dùng nằm trên web. Do đó, điều quan trọng là phải bảo mật lưu trữ và trang web của người dùng.

Đường cong học tập:
Để thiết lập, lưu trữ đám mây không phải là một giải pháp dễ dàng. Hầu hết thời gian, các nhà phát triển có kinh nghiệm gặp khó khăn khi thiết lập. Không dễ dàng cho những người mới bắt đầu thiết lập nó một cách chính xác. Để thiết lập dễ dàng, người dùng có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây được quản lý. Nó cung cấp một thiết lập và quản lý đơn giản cho tất cả các trang web.

Khi nào lựa chọn?

VPS là giải pháp tốt nhất nếu người dùng đang muốn tạo nhiều hơn một trang web trong đó mọi trang web sẽ có nhiều trang và plugin WordPress được cài đặt.

Nếu người dùng đang nhắm mục tiêu và mong muốn có được hàng nghìn khách truy cập mỗi tháng thì dịch vụ lưu trữ VPS cũng có thể là một giải pháp tốt nhất.

người dùng có thể chạy nhiều trang web với dịch vụ lưu trữ VPS.

Một số ví dụ được đưa ra dưới đây sẽ cung cấp cho người dùng ý tưởng tốt nhất về loại trang web người dùng có thể tạo bằng VPS.

  • Một trang web phải chạy plugin và tập lệnh tùy chỉnh.
  • Một trang web phức tạp cho công ty mới của người dùng nhưng người dùng không thể mong đợi tăng nhanh chóng.
  • Nếu người dùng muốn tạo blog hoặc ảnh hiển thị và muốn thêm thật nhiều ảnh thường xuyên thì người dùng nên sử dụng dịch vụ lưu trữ VPS.

Nếu trang web của người dùng sẽ được nhiều người xem thì VPS lưu trữ là giải pháp thay thế tốt nhất vì nó có thể xử lý một lượng lớn lưu lượng truy cập.

 

Lưu trữ đám mây nên được sử dụng cho các trang web hoặc mạng WordPress lớn. Nó sẽ giúp người dùng tự hào về lượng truy cập và nội dung khổng lồ.

Các công ty lớn hơn như Airbnb, Netflix và NASDAQ sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây, giả sử trang web của người dùng lớn hơn các công ty này thì người dùng chắc chắn nên chọn dịch vụ lưu trữ đám mây thay vì các công ty khác.

Hầu hết các cá nhân và doanh nghiệp quy mô nhỏ sẽ thấy dịch vụ lưu trữ đám mây được quản lý là gói dịch vụ lưu trữ đám mây đáng tin cậy và hợp lý nhất. Trên thực tế, lợi ích sẽ giống nhau nhưng sẽ rẻ hơn vì người dùng sẽ chỉ phải trả cho băng thông mà người dùng sử dụng.

Xem thêm So sánh VPS DigitalOcean, Linode và Vultr

Cloud Hosting và VPS Hosting: Cái nào tốt nhất?

VPS Hosting sẽ là giải pháp tốt nhất cho những người đang muốn bắt đầu trang web nhỏ của họ. Mọi doanh nghiệp nhỏ và các công ty khởi nghiệp chỉ nên thích lưu trữ VPS. Trong khi đó, dịch vụ lưu trữ đám mây lại phù hợp cho các công ty lớn, các trang web truyền thông xã hội và mạng.

Nếu người dùng mới bắt đầu trang web của mình thì người dùng có thể không tìm kiếm giải pháp lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Nếu người dùng chọn nhỏ thì sau này sẽ rất khó nâng cấp. Trong khi nếu người dùng nghĩ rằng quá lớn thì người dùng có thể kết thúc với rất nhiều tài nguyên không sử dụng.

Không quan trọng người dùng đang chọn lưu trữ cho mục đích nào nhưng người dùng nên luôn chọn một gói cung cấp khả năng mở rộng. Để phát triển trang web của người dùng, người dùng có thể chọn các gói nâng cấp khác nhau.

Trong khi lựa chọn dịch vụ lưu trữ, hãy đảm bảo rằng công ty cụ thể phải cung cấp các kế hoạch lưu trữ tùy chỉnh của riêng mình. Vì vậy, người dùng sẽ có được một ý tưởng đầy đủ về những gì người dùng đang trả.

Kết luận

Như chúng tôi đã đề cập đến Sự khác biệt Cloud Hosting và VPS Hosting ở phần trên, người dùng có thể có ý tưởng rằng lưu trữ nào là hoàn hảo cho các trang web hoặc doanh nghiệp quy mô lớn và nhỏ. Do đó nếu chọn một máy chủ lưu trữ bằng cách xem xét loại hình doanh nghiệp của người dùng. Nếu còn băn khoăn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn:

– VPGD HN: Tầng 2, số 61 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội
– Tel: 024 7305 6666
– VPGD TPHCM: Phòng A502 Tòa Nhà SCREC, 974A Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh.
– Tel: 028 7308 6666
– Website: https://vdodata.vn/
– Contact Center: 1900 0366
– Email: [email protected]

Rate this post
0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply