• Trang chủ
  • Tin tức
  • Tìm hiểu về Tiêu chuẩn ANSI / TIA 942-A 2014 cho các Trung tâm dữ liệu

Tìm hiểu về Tiêu chuẩn ANSI / TIA 942-A 2014 cho các Trung tâm dữ liệu

Với một số ngoại lệ, các công ty ngày nay phụ thuộc rất nhiều vào CNTT để cung cấp các dịch vụ kinh doanh quan trọng thường trực tiếp đến người tiêu dùng cuối cùng. Do đó, điều quan trọng là Trung tâm Dữ liệu quan trọng được thiết kế, duy trì và hoạt động với tính sẵn sàng cao và hiệu quả trong tâm trí. Khi xây dựng và vận hành một trung tâm dữ liệu, người ta muốn đảm bảo rằng nó đã được thiết kế và xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn cầu, nhưng vẫn có sự linh hoạt để thích ứng với các yêu cầu nghiệp vụ. Kết quả khảo sát cho thấy trong hơn 78% các trường hợp, nhà điều hành / chủ sở hữu trung tâm dữ liệu đã chọn Tiêu chuẩn ANSI / TIA 942-A 2014 khi thiết kế và xây dựng một trung tâm dữ liệu.

Tiêu chuẩn ANSI / TIA 942-A 2014 thường được chọn cho một số yếu tố như sau:

– Đây là một tiêu chuẩn thực sự do một tổ chức phi lợi nhuận phát hành

– TIA được ANSI công nhận

– Tiêu chuẩn này có sẵn công khai dẫn đến tính minh bạch tuyệt vời

– Tiêu chuẩn bao gồm tất cả các khía cạnh của trung tâm dữ liệu vật lý bao gồm vị trí, kiến ​​trúc, an ninh, an toàn chống cháy, điện, cơ khí và viễn thông

Tiêu chuẩn ANSI / TIA 942-A 2014 phục vụ như là một đường cơ sở cho bất kỳ ai muốn xây dựng một trung tâm dữ liệu đáng tin cậy và hiệu quả.

>>> Tìm hiểu thêm: Xem xét tiêu chuẩn ANSI / BICSI 002-2014 cho Trung tâm dữ liệu

Nội dung

Các loại chứng nhận Tiêu chuẩn ANSI / TIA 942-A 2014

Chứng nhận thiết kế ANSI / TIA-942

Trạng thái này chỉ ra rằng các tài liệu thiết kế của trung tâm dữ liệu nằm trong phạm vi đã được xem xét cho phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế trung tâm dữ liệu của Viện Uptime của tiêu chuẩn ANSI / TIA-942 cho mức Xếp hạng / Cấp * tương ứng.

Chứng nhận trang web ANSI / TIA-942

Trạng thái này chỉ ra rằng trung tâm dữ liệu trong phạm vi đã được kiểm tra về mặt vật lý cho phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của tiêu chuẩn ANSI / TIA-942 cho mức Xếp hạng / Cấp * tương ứng. Kiểm tra vật lý này bao gồm cả đánh giá tất cả các tài liệu thiết kế liên quan cũng như kiểm tra tại chỗ cho từng khu vực theo phạm vi của Tiêu chuẩn ANSI / TIA 942-A 2014.

Sẵn sàng ANSI / TIA-942

Trạng thái này chỉ ra rằng một sản phẩm, điển hình là trung tâm dữ liệu mô-đun như trung tâm dữ liệu được chế tạo sẵn hoặc sản phẩm trung tâm dữ liệu dựa trên container được thiết kế theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn ANSI / TIA 942-A 2014 cho Cấp bậc / Cấp độ tương ứng *. Chứng nhận này sẽ đảm bảo rằng một khi giải pháp trung tâm dữ liệu mô đun đã được đặt trong môi trường thích hợp, nó sẽ đáp ứng được mức Rating / Tier * đã chỉ định.

Xếp hạng / Cấp *

Tiêu chuẩn ANSI / TIA 942-A 2014 mô tả bốn cấp độ Xếp hạng / Cấp * trong đó các trung tâm dữ liệu có thể được phân loại. Dưới đây là mô tả cấp cao của mỗi cấp độ Xếp hạng / Cấp *. Thông số kỹ thuật chi tiết được đưa ra trong tiêu chuẩn ANSI / TIA-942.

Xếp hạng-1 / Tier-1 *: Cơ sở hạ tầng trang cơ bản

Một trung tâm dữ liệu có các thành phần công suất đơn và một đường dẫn phân phối không cần thiết, phục vụ cho thiết bị máy tính. Nó có giới hạn bảo vệ chống lại các sự kiện thể chất.

Xếp hạng-2 / Tier-2 *: Cơ sở hạ tầng trang

thiết bị công suất dự phòng Một trung tâm dữ liệu có các thành phần công suất dư thừa và một đường dẫn phân phối đơn, không dự phòng phục vụ các thiết bị máy tính. Nó đã được cải thiện bảo vệ chống lại các sự kiện thể chất.

Xếp hạng-3 / Tier-3 *: Đồng thời duy trì cơ sở hạ tầng trang web

Một trung tâm dữ liệu có thành phần năng lực tốt với hệ thống máy chủ uy tín, phòng đặt máy chủ chất lượng, các đường dẫn phân phối độc lập phục vụ các thiết bị máy tính. Thông thường, chỉ có một đường dẫn phân phối phục vụ thiết bị máy tính bất kỳ lúc nào. Trang web này có thể duy trì đồng thời có nghĩa là mỗi thành phần công suất bao gồm các thành phần là một phần của đường dẫn phân phối, có thể được gỡ bỏ / thay thế / phục vụ theo kế hoạch mà không làm gián đoạn khả năng CNTT cho Người dùng cuối. Nó có bảo vệ chống lại hầu hết các sự kiện thể chất.

Xếp hạng-4 / Tier-4 *: Lỗi cơ sở hạ tầng trang web lỗi

Một trung tâm dữ liệu có các thành phần công suất dư thừa và nhiều đường dẫn phân phối độc lập phục vụ các thiết bị máy tính đang hoạt động. Trung tâm dữ liệu cho phép duy trì đồng thời và một (1) lỗi ở bất kỳ đâu trong quá trình cài đặt mà không gây ra thời gian chết. Nó có bảo vệ chống lại gần như tất cả các sự kiện thể chất.

Hiệu lực

Chứng nhận thiết kế ANSI / TIA-942 có giá trị trong một năm, có thể mở rộng nếu một trang web chưa hoạt động.

Chứng nhận Thiết bị ANSI / TIA-942 có giá trị trong 3 năm. Đến cuối năm 1 và năm 2, trung tâm dữ liệu phải trải qua một cuộc kiểm tra giám sát. Đến cuối năm thứ 3, trung tâm dữ liệu phải trải qua quá trình kiểm tra chứng nhận lại để giữ cho chứng nhận của nó hợp lệ.

Chứng nhận Tiêu chuẩn ANSI / TIA 942-A 2014 sẵn sàng có hiệu lực trong một năm với gia hạn hàng năm.

* Thuật ngữ ‘Tier’ được sử dụng trong tiêu chuẩn ANSI / TIA-942 cho đến phiên bản ANSI / TIA-942: March-2014. Trong ấn bản tháng 3 năm 2014, thuật ngữ ‘Cấp’ đã được thay thế bằng ‘Xếp hạng’ hoặc ‘Đánh giá’.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply