• Trang chủ
  • Post Tagged with: "trung tâm dữ liệu tại Hà Nội"
Các trung tâm dữ liệu tại Hồ Chí Minh

Các trung tâm dữ liệu tại Hồ Chí Minh

Lựa chọn Trung tâm dữ liệu là việc quan trọng trong công tác lựa chọn dịch vụ thuê chỗ đặt server của doanh nghiệp. Trung tâm dữ liệu ngoài đáp ứng các điều kiện của một Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tể Tier III về hệ thống điện, hệ thống làm mát, hệ […]

Các trung tâm dữ liệu của Viettel

Các trung tâm dữ liệu của Viettel

Khi sử dụng dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ để đảm bảo cho máy chủ của doanh nghiệp hoạt động liên tục và ổn định, các doanh nghiệp thường hướng đến các Trung tâm dữ liệu lớn. Vị trí trung tâm dữ liệu Viettel hay chỗ đặt máy chủ Viettel là một trong những […]